Kampaamo Katariina tietosuojaseloste

Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla Kampaamo Katariina kerää, käsittelee, käyttää, suojaa ja siirtää henkilötietojasi.

Kampaamo Katariina on kampaamo, joka tarjoaa palveluita kuten kampaamo palveluita.

Yrityksen tietosuojavastaava on Katariina Kaski. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan/tietojen omistajaan lähettämällä viestin sähköpostitse osoitteeseen kampaamokatariina@gmail.com tai kirjeitse osoitteeseen välikatu 21 37100 Nokia.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Keräämämme henkilötiedot sisältävät:

Nimi

Puhelinnumero

Terveystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste 

 Kampaamo Katariina suhtautuu yksityisyyteesi vakavasti, emmekä koskaan myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi jaetaan ja suoramarkkinointia suoritetaan vain nimenomaisen suostumuksesi nojalla, jonka voit perua milloin tahansa.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja hoitojamme sekä täyttääksemme kaupalliset ja oikeudelliset velvoitteemme. Emme koskaan kerää sinusta henkilötietoja, joita emme tarvitse tai säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten johdosta. Pyytäessämme sinulta arkaluonteisia henkilötietoja (esim. terveydentilaasi liittyviä tietoja), syy pyynnölle ilmoitetaan selkeästi yhdessä käsittelyn tarkoitusten kanssa. Nimenomainen ja allekirjoitettu suostumuksesi on aina edellytys suorittamallemme terveystietojesi keräämiselle ja käsittelemiselle.

Kuka käsittelee tietojani?

Kampaamo Katariina, välikatu 21 toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa asetetuissa tarkoituksissa. Tehden Oy käsittelee henkilötietoja kampaamo Katariinan puolesta sekä toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tehden Oy:llä on pääsy henkilötietoihin ainoastaan mikäli kampaamo Katariina tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Lisäksi Tehden Oy:n tulee käsitellä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti.

Henkilötietojasi käsitellään:

Niiden henkilötietojen keräämiseksi (nimi,  yhteysnumero), jotka vaaditaan sopimukseen sitoutumiseen palvelun tai tuotteen

myymiseksi.

Viestinnän välittämiseksi sinulle, sisältäen ajanvarausten vahvistukset ja niitä

koskevat muistutukset sekä varauksesi muuttamista tai peruuttamista koskevat

pyynnöt.

Terveydellisten tietojen keräämiseksi, jotta palvelut voidaan suorittaa asianmukaisesti

sekä niiden tuotteiden ja palveluiden alueiden korostamiseksi, jotka voivat

mahdollisesti aiheuttaa asiakkaille terveydellisiä ongelmia.

Turvallisen palvelun turvaamiseksi sekä alan standardien mukaisten neuvojen

tarjoamiseksi.

Relevanttien tarjousten, mainosten ja tietojen valitsemiseksi sinulle.

Asiakasmäärämme arvioimiseksi.

Lain vaatimien tai oikeudelliseen prosessiin reagoimiseen tarvittavien henkilötietojen

säilyttämiseksi.

Vakuutustarkoituksissa säilyttämiseksi.

Asiakasrekisterien säilyttämiseksi.

Oikeutesi tietojen kohteena

Mikäli henkilötietojasi on kampaamo Katariinan hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä kampaamo Katariinan tietosuojavastaavaan.

Sinulla on myös oikeus:

Ennen tietojen keräämistä saada tieto siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään

Saada pääsy henkilötietoihisi sekä tietojen keräämisen jälkeen tieto siitä, miten

tietojasi käytetään.

Vaatia henkilötietojesi korjaamista, mikäli ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä,

epätarkkoja tai vanhentuneita.

Vaatia henkilötietojesi poistamista, kun käsittelyn jatkamiselle ei ole pakottavaa

syytä.

Vaatia käsittelyn rajoittamista , henkilötietojesi käsittelyn estämiseksi

Saada henkilötietosi siirrettyä, kopioitua tai siirrettyä kampaamo Katariinalta

toiselle organisaatiolle helposti luettavassa muodossa.

Vastustaa suoramarkkinointia

Kerättyjen henkilötietojen erityiskategoriat

Monissa suostumuslomakkeissamme kysytään terveyskysymyksiä, jotta voimme korostaa hoitoja, joilla voi mahdollisesti olla haitallisia vaikutuksia terveydellesi johtuen ottamastasi lääkityksestä tai terveydentilastasi. Kampaamo Katariina pyytää aina suostumustasi ennen tällaisten tietojen keräämistä ja käsittelemistä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ottaen kuitenkin huomioon oikeudelliset, vakuutusliitännäiset sekä sopimusvelvoitteista johtuvat rajoitukset (katso lisää kohdasta ”oikeutesi tietojen kohteena”). Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeää ja käytämme tällaisia tietoja ainoastaan sen määrittämiseen, onko tietty hoito sinulle sopiva.

Keräämismenettely

Henkilötietojasi kerätään antaessasi niitä meille Tehden-ohjelman, verkkosivujemme tai sosiaalisen median kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti, kampaamo Katariina-liikkeessä tai millä tahansa muulla tavalla. Tiedot säilytetään käyttämällä Tehden-ohjelmistoalustaa. Osittain käytetään myös paperisia rekistereitä. 

Lasten yksityisyys

Kampaamo Katariina ei kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Mikäli uskot, että meillä on hallussamme alle 16-vuotiasta lasta koskevia tietoja, olethan yhteydessä meihin . Mikäli emme kykene saamaan asianmukaista vanhemman tai huoltajan suostumusta välittömästi, poistamme tällaiset tiedot.

Tietojen jakaminen

Henkilötietojasi jaetaan ainoastaan Tehden Oy:n edustajien kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että kampaamo tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Kampaamo Katariina ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman etukäteistä suostumustasi, ellei kyseessä ole tässä tietosuojaselosteessa jo määritelty kolmas osapuoli taikka kun jakamista vaaditaan meiltä osana soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeudellisia velvoitteitamme. Henkilötietojen käsittelijöiden käyttäminen henkilötietojen käsittelijät ovat kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat meille tiettyjä palvelumme osia. Kun käytämme kolmatta osapuolta, olemme sopimuksin asettaneet tiukat ehdot, jotka säätelevät henkilötietojesi käsittelyä eikä mitään toimia voida suorittaa ilman ohjeistusta meiltä. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa työskentelemme, eivät koskaan jaa tai julkista henkilötietojasi ja säilyttävät niitä aina turvallisesti.

Tehden Oy

Kampaamo Katariina käyttää Tehden Oy:n tarjoamaa ohjelmistoa asiakkuuksienhallintaan ja markkinointiin.

Tehden Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa: https://www.tehden.com/tietoturva

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Kampaamo Katariina säilyttää henkilötietojasi vain sen niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle asiakkaanamme. Kampaamo Katariina on verolakien mukaan velvollinen säilyttämään henkilötietojasi vähintään 7 vuotta. Terveys- ja turvarekistereitä säilytetään 10 vuotta. Mikäli olet antanut meille markkinointitarkoituksia koskevan suostumuksesi, säilytämme tarvittuja vähimmäistietoja siihen asti, kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa tällaisia ilmoituksia.

Edellytykset, joiden nojalla voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä sisältävät:

Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli meillä on oikeudellinen peruste tai velvollisuus taikka se on oikeutetun etumme mukaista.

Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, kun se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten todentamiseksi tai toteuttamiseksi taikka niiltä puolustautumiseksi.

Henkilötietojen siirrot

Kun henkilötietojasi käsitellään Tehden -ohjelman kautta, kaikkia tietoja säilytetään EU:n alueella. Tietojasi käsitellään Tehden -ohjelman toimesta ja ne tallennetaan Amazon Web Services, Inc

 -pilvipalveluun. Tämän prosessin aikana tietosi salataan sekä siirtojen, että säilytyksen aikana.

Seuraamukset, mikäli et luovuta henkilötietojasi kampaamo Katariinalle.

Mikäli haluat ostaa tuotteen tai palvelun kampaamo Katariinasta, tiettyjä henkilötietoja vaaditaan sopimuksen solmimiseksi. Kampaamo Katariina ei voi sitoutua tuotteen tai palvelun ostamista koskevaan sopimukseen kanssasi, mikäli et anna henkilötietojasi. Kuten tässä tietosuojaselosteessa on todettu, käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme oikeudellisia ja lakimääräisiä velvollisuuksiamme sekä sopimusten täyttämiseksi. Sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä luovuttamasta henkilötietoja, mutta tällöin emme voi tarjota sinulle tiettyjä tuotteita, palveluita tai hoitoja.

Henkilötietojesi suojaaminen

Asianmukaiset toimenpiteet suoritetaan henkilötietojesi suojaamiseksi organisaation sisäiseltä tai ulkoiselta luvattomalta tai asiattomalta pääsyltä. Yhteytesi Tehden järjestelmään käyttää HTTPS tiedonsiirtoprotokollaa sekä TSL suojausta. Tämä tarkoittaa, että kaikki Tehden-järjestelmään siirretyt tiedot salataan tietojen syötön ja pilvipalveluun siirtämisen aikana. Työntekijöille annetaan ainoastaan rajatut pääsyoikeudet ja he voivat vierailla yrityksen ohjelmistossa ainoastaan yrityksen johdon antamalla PIN-koodilla.

Valitukset

Mikäli haluat tehdä valituksen liittyen tapaan, jolla henkilötietojasi on kerätty tai käsitelty kampaamo Katariinassa (tai kampaamo Katariinana käyttämien kolmansien osapuolien) toimesta taikka et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle ja kampaamo Katariinaan sekä kampaamo Katariinan tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki, Suomi

kampaamo Katariinan tietosuojavaltuutettu/GDPR omistaja

kampaamo Katariina välikatu 21 37100 Nokia 050-5307070

Jaa tämä sivu